GIỚI THIỆU NAPTHEGAMECLUB

GIỚI THIỆU NAPTHEGAMECLUB

Mục tiêu cốt lõi:

Làm sao để khách hàng – người dùng cảm nhận thỏa mãn, yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, luôn suy nghĩ tích cực mọi cách để thỏa mãn HƠN SỰ MONG ĐỢI của khách hàng.

Tầm nhìn cốt lõi:

Luôn tiên phong và giữ vững vị trí số 1 về lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam và quyết tâm thực hiện theo khẩu hiệu” uy tín là trên hết – chất lượng là số 1 – khách hàng là thượng đế”

Giá trị cốt lõi :

Lợi ích: Giúp cho mọi người khai thác hiệu quả nhất mọi thông tin trên internet, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian tiền của và công sức.

Chất lượng – Tăng cường chất lượng hiệu quả công việc và hướng tới chuẩn mực cao hơn.Thân thiện – Tạo phong cách làm việc gần gũi, dễ tiếp cận và phục vụ khách hàng chu đáo như phục vụ chính mình.

Tinh thần hợp tác – Thể hiện tinh thần hợp tác và tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng khách hàng.


Hotline